Mỗi động tác cố gắng thực hiện từ 45 - 60 giây, sau đó nghỉ 15 giây để tránh co thắt, tạo áp lực quá lớn lên cơ thể.
5 động tác đơn giản thu nhỏ đùi ếch
 
 

Video: Emi Wong