Nếu trả lời đúng hết, bạn quả là người thông minh.

1. Cốc nào có nhiều nước hơn? 

9 câu đố nâng tầm khả năng tư duy của bạn

=> Đáp án

2. Bạn có thể tìm thấy hết các đồ này trong hình?

9 câu đố nâng tầm khả năng tư duy của bạn - 1

=> Đáp án

3. Ký hiệu nào phù hợp để điền vào chỗ trống?

9 câu đố nâng tầm khả năng tư duy của bạn - 2

=> Đáp án

4. Bạn có thể tìm thấy dấu thập hoàn toàn đối xứng trong bức ảnh này? 

9 câu đố nâng tầm khả năng tư duy của bạn - 3

=> Đáp án

5. Một trong 2 hình xoắn ốc này có bao gồm 2 phần riêng biệt. Bạn có thể cho biết đó là hình nào? 

9 câu đố nâng tầm khả năng tư duy của bạn - 4

=> Đáp án

6. Có một ngôi sao 4 cánh ẩn mình trong hình, bạn có tìm ra chúng không?

9 câu đố nâng tầm khả năng tư duy của bạn - 5

=> Đáp án

7. Trong hình ảnh, có 4 cặp trái tim lồng vào nhau. Bạn có thể tìm ra nó?

9 câu đố nâng tầm khả năng tư duy của bạn - 6

=> Đáp án

8. Xe buýt đang đi theo chiều nào, trái hay phải?

9 câu đố nâng tầm khả năng tư duy của bạn - 7

=> Đáp án

9. Bình A có thể rót 32 chén trà. Hỏi bình B có thể rót được bao nhiêu chén trà?

9 câu đố nâng tầm khả năng tư duy của bạn - 8

=> Đáp án

Ốc Sên