Hãy xem tài hiểu biết của bạn đến đâu nào!

Miss International được tổ chức lần đầu tiên ở đâu và vào năm nào?

Bạn biết gì về cuộc thi nhan sắc Miss International?

Khẩu hiệu của Miss International là gì?

Bạn biết gì về cuộc thi nhan sắc Miss International? - 1

Từ năm 2000-2017, quốc gia nào đăng quang nhiều nhất?

Bạn biết gì về cuộc thi nhan sắc Miss International? - 2

Người giữ vương miện lâu nhất trong lịch sử?

Bạn biết gì về cuộc thi nhan sắc Miss International? - 3

3 quốc gia duy nhất chiến thắng của châu Á là nước nào?

Bạn biết gì về cuộc thi nhan sắc Miss International? - 4

Hoa hậu Quốc tế trẻ nhất trong lịch sử khi đăng quang là bao nhiêu tuổi?

Bạn biết gì về cuộc thi nhan sắc Miss International? - 5

Hoa hậu Quốc tế thấp nhất đến từ quốc gia nào?

Bạn biết gì về cuộc thi nhan sắc Miss International? - 6

Đại diện Việt Nam tham dự từ năm nào?

Bạn biết gì về cuộc thi nhan sắc Miss International? - 7

Ai là người đạt thành tích cao nhất cho Việt Nam khi đi thi Hoa hậu Quốc tế?

Bạn biết gì về cuộc thi nhan sắc Miss International? - 8