7 set đồ này không chỉ ấm áp mà còn khó lỗi mốt, giúp nàng thay đổi hình ảnh linh hoạt.
Cả tuần mặc đẹp mà vẫn ấm áp
 
 

Video: Miss Louie