2 giờ chơi đùa với trẻ nhỏ có thể đốt cháy được lượng calo tương đương 1 giờ tập thể dục.
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 
Các hoạt động thường ngày giúp cơ thể đốt cháy bao nhiêu calo  
 
 

Duk Sun (Theo Brightside)