Có 20 lỗi sai được phát hiện, bạn có tìm thấy chúng không?
Chỉ thiên tài mới phát hiện ra các lỗi sai này

=> Đáp án

Ốc Sên