Câu đố tưởng chừng đơn giản mà có đến 80% người trả lời sai nha!
Điên đầu đếm số thỏ có trong hình
19 20 22

Ốc Sên