Gia đình

Một cô gái ham vui có xứng đáng nhận được hạnh phúc không?

Có lẽ, tôi đã quá ích kỷ với cả anh và Phúc. Tôi bắt đầu tin vào cái gọi là vận mệnh. Sự sắp đặt của nó giúp tôi gặp được hai người đàn ông đã yêu tôi nhiều như vậy. Nhưng nắm giữ sợi dây vận mệnh ấy thực rất khó. Nó cũng giống như việc nắm cát trong lòng bàn tay vậy, rất mịn, rất mát, nhưng cũng rất dễ vuột mất. Nhẹ nhàng, nó sẽ trôi...Và có lẽ, tôi sẽ chẳng tìm lại được khi đã bỏ lỡ.