Gửi người thứ ba: Yêu thương đến mấy cũng là tạm bợ

Nếu nhận thức được vị trí của mình trong cuộc đời người đàn ông đã có vợ thì có lẽ những người mang danh thứ ba đã không cướp chồng người khác. Nhưng oái ăm thay, tạm bợ mà vẫn nghĩ mình danh chính, ăn nằm với chồng người mà vẫn tự hào rằng đó là tình yêu đích thực.