Không phải đám mây nào cũng mang theo mưa, không phải nỗi buồn nào cũng đều tồi tệ

Nhưng cô gái à nếu em cũng đang buồn thì đừng tự giam mình vào những điều như vậy nữa. Cái gì tới sẽ phải tới, cái gì đi rồi cũng sẽ đi, hoa nở cũng chỉ để tàn và người gặp nhau rồi thì để rẽ ngang. Sau tất cả, chúng ta sẽ lại gặp được những con người mới ở những vùng đất mới để mà vẽ vời nên một bức tranh mới cho cuộc đời mình. Hoặc là chúng ta sẽ không gặp ai nữa cả nhưng bản thân ta sẽ trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh hơn nhiều.