Theo các nhà khoa học, cứ mỗi một tiếng đi ngủ trước 12h đêm mang lại lợi ích gấp hai lần so với một tiếng ngủ sau 12h đêm.
Lý do bạn nên đi ngủ vào lúc 10 giờ 10 phút 
 
 

Video: Bright Side

Giang Nguyên   |