Hỗn hợp vaseline và dầu vitamin E là 'liều thuốc' kích thích giúp lông mày, lông mi mọc nhanh và đậm màu hơn. 
Mẹo nhỏ giúp kích thích lông mày, lông mi mọc nhanh hơn 
 
 

 Video: Beauty recipes

Giang Nguyên   |