Các thẩm phán Mỹ đã chính thức thông qua quy định cho phép các cơ quan thực thi pháp luật quyền tiếp cận mọi máy tính, kể cả những máy ở nước ngoài.

Thông thường, các thẩm phán chỉ có thể yêu cầu lệnh tìm kiếm, lục soát máy tính trong quyền hạn của tòa án. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ đã thúc đẩy thay đổi luật, cho rằng cần phải có một thay đổi lớn ở những thủ tục cần thiết để hiện đại hóa mã tội phạm trong thời đại kỹ thuật số.

Và theo luật sửa đổi đã được Tòa án Tối cao Mỹ phê chuẩn thì thẩm phán được phép ban hành lệnh khám xét với mọi máy tính, kể cả những máy ở nước ngoài. Nếu Quốc hội Mỹ không đưa ra phản ứng, sửa đổi trên sẽ có hiệu lực từ tháng 12 năm nay.

Sắp tới FBI sẽ có quyền hack mọi máy tính trên thế giới - Ảnh 1.

 Nếu Quốc hội Mỹ không đưa ra phản ứng, sửa đổi trên sẽ có hiệu lực từ tháng 12 năm nay.

Thượng nghị sỹ Ron Wyden, một người thuộc Đảng Dân chủ ở Oregon (Mỹ) không hài lòng với sự thay đổi này, ông cho biết: "Những sửa đổi này sẽ tác động đáng kể tới quyền riêng tư của công dân Mỹ và phạm vi quyền hạn của chính phủ trong việc giám sát các thiết bị điện tử từ xa. Ngoài ra, nó sẽ cho phép các nhà điều tra liên bang sử dụng thẩm quyền mà tiếp cận hàng triệu máy tính."

Bên cạnh đó, giới công nghệ cũng tỏ ra quan ngại trước thay đổi của Điều 41. Cụ thể, Google cho rằng Quốc hội cần xem xét thận trọng vì sửa đổi này dẫn tới sự thay đổi cơ bản của luật. Nó đặt ra vô số lo ngại phức tạp về mặt hiến pháp, pháp luật, địa lý và chính trị.

(Tham khảo: TheHackerNews)