Hotmom Hannah Nguyen gây bão mạng với bài viết: "Nhiều người không học đại học vẫn thành công vì họ là thiên tài, và đa số chúng ta không phải là thiên tài"

Hotmom Hannah Nguyen gây bão mạng với bài viết: "Nhiều người không học đại học vẫn thành công vì họ là thiên tài, và đa số chúng ta không phải là thiên tài"