Trung Quốc: Người đi bộ sai luật sẽ phải lên mạng xã hội để công khai xin lỗi

Trung Quốc: Người đi bộ sai luật sẽ phải lên mạng xã hội để công khai xin lỗi

Đắk Lắk: Vi phạm giao thông còn quay phim để vu khống CSGT

Đắk Lắk: Vi phạm giao thông còn quay phim để vu khống CSGT