Giữa tin đồn chia tay Trang Pháp, Dương Khắc Linh vướng nghi vấn hẹn hò thí sinh "Giai điệu chung đôi"

Giữa tin đồn chia tay Trang Pháp, Dương Khắc Linh vướng nghi vấn hẹn hò thí sinh "Giai điệu chung đôi"