Bản án từ phiên phúc thẩm vừa qua đã dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận.
Toàn cảnh vụ lùi xe trên cao tốc khiến 6 người thương vong - Ảnh 1.

Toàn cảnh vụ lùi xe trên cao tốc khiến 6 người thương vong - Ảnh 3.

Toàn cảnh vụ lùi xe trên cao tốc khiến 6 người thương vong - Ảnh 5.

Toàn cảnh vụ lùi xe trên cao tốc khiến 6 người thương vong - Ảnh 7.

Toàn cảnh vụ lùi xe trên cao tốc khiến 6 người thương vong - Ảnh 9.

Toàn cảnh vụ lùi xe trên cao tốc khiến 6 người thương vong- Ảnh 11.

Toàn cảnh vụ lùi xe trên cao tốc khiến 6 người thương vong - Ảnh 13.

Toàn cảnh vụ lùi xe trên cao tốc khiến 6 người thương vong - Ảnh 15.