8 sự thật tréo ngoe, đau đớn của cuộc đời nhưng bạn buộc phải học cách chấp nhận nếu muốn trưởng thành

Không có gì tồn tại mãi mãi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ chỉ có một thời gian tuổi trẻ và sau đó ta sẽ già đi. Ta sẽ yêu, sẽ thất tình hoặc đánh mất người mà ta yêu. Ta sẽ sống và cũng sẽ chết...