Thành công không khó như ta tưởng, chỉ cần bạn làm theo 12 câu nói của “cha đẻ táo khuyết” Steve Jobs

Steve Jobs là không chỉ là một huyền thoại của giới công nghệ, ông còn là người truyền cảm hứng tuyệt vời. Những câu nói của ông chính là động lực để các bạn trẻ ngày nay vươn tới thành công.