6 DẤU HIỆU CHO THẤY BẠN ĐANG ÁM ẢNH VỚI VIỆC LÀM HÀI LÒNG NGƯỜI KHÁC?

6 DẤU HIỆU CHO THẤY BẠN ĐANG ÁM ẢNH VỚI VIỆC LÀM HÀI LÒNG NGƯỜI KHÁC?

Từ điển Merriam-Webster định nghĩa những người luôn cố làm hài lòng mọi người (Xin phép ad được dùng từ “People Pleaser”) là: “Người sẵn sàng chịu thiệt về mình để hài lòng người khác”. Nói cách khác, đây là kiểu người luôn đặt nhu cầu của bản thân sang một bên để đáp ứng […]

Xem thêm