Cảnh báo về nhiễm khuẩn bệnh viện từ việc 4 trẻ sinh non tử vong ở Bắc Ninh

Vụ việc 4 trẻ sinh non tử vong ở Bắc Ninh do nguyên nhân nhiễm khuẩn bệnh viện đã gióng hồi chuông cảnh báo về tình trạng này ở các bệnh viện hiện nay.